W celu zapewnienia najlepszej jako¶ci brzmienia Buzzaro CG Cabinets oferuje szerok± gamк gіo¶nikуw gitarowych takich firm jak: Celestion, Eminence, Jensen, Electro Voice, Tayden.

CELESTION SPEAKERS
Alnico Gold
Alnico Blue
G12 EVH
G12-65
Century Vintage
G12H Heritage
G12M Heritage
G12M
G12 CL80
Century
G12H-30
Vintage 30
     
G12K-100
G12T-75
     
Alnico Gold - gіo¶nik uniwersalny, mocniejsza odmiana Alnico Blue.
Alnico Blue - gіo¶nik uniwersalny, szeroka paleta brzmieniowa od Blues po Heavy.
G12 EVH - gіo¶nik zaprojektowany specjalnie dla wirtuoza gitary - Edwarda Van Halen'a. Tego brzmienia nie da siк opisaж, ale z pewno¶ci± kaїdy wie o co chodzi.
G12-65 - uwaїany przez wielu za najlepszy gіo¶nik w konfiguracji 4x12. ¦wietnie sprawdza siк w Blues / Rock / Hard / Heavy.
G12 Cevtury Vintage - klasyczne rockowe brzmienie, ¶wietnie nadaje siк teї do ciкїszych klimatуw, na uwagк zasіuguje sama masa gіosnika - zaledwie 1.66kg.
G12 Century - gіo¶nik uniwersalny, bardzo elastyczny brzmieniowo.
G12H Heritage - klasyczne rockowo-hendrixowskie brzmienia.
G112M Heritage - Blues / Rock.
G12M - typowe brytyjskie brzmienie, Rock/Blues, choж z powodzeniem stosowany rуwnieї w odmianach heavy.
G12 CL80 - gіosnik ¶wietnie sprawdzaj±cy siк w partiach solowych, bardzo dynamiczny.
G12H30 - Jasne, ciepіe brzmienie, gіуwnie Rock lat 60/70, bardzo dobrze radzi sobie na Clean jak rуwnieї Overdrive.
Vintage 30 - gіo¶nik uniwersalny, bardzo dobrze sprawdza siк w kaїdym klimacie, doceniony przez wielu ¶wiatowych gitarzystуw. Pod wzglкdem uniwersalno¶ci w¶rуd Celestion'уw V30 nie ma sobie rуwnych.
G12K-100 - Rock / Hard / Heavy z przewag± Heavy, duїa moc i dynamika, bardzo agresywne i noweoczesne brzmienie.
G12T-75 - gіo¶nik uniwersalny i bardzo popularny w¶rуd gitarzystуw Blues / Rock / Hard / Heavy.
 
EMINENCE SPEAKERS
Big Ben
Black Powder
Cannabis Rex
Man O War
Private Jack
Red Fang
Red White and Blues
Screamin Eagle
Swamp Thang
Texas Heat
The Governor
The Tonker
       
The Wizard
Legend V12
       
Big Ben - ideladnie nadaje siк do szeroko pojкtego Rock / Blues/ Jazz / Country. Potкїna moc (225W).
Black Powder - Rock / Heavy Metal / Grunge. Typowo amerykaсskie brzmienie.
Cannabix Rex - Country / Jazz, klasyczne style. Polecany do Clean.
Man O War - klasyczny Rock / Heavy Metal / Grunge. Typowe brytyjskie, uniwerslane brzmienie.
Private Jack - klasyczne brytyjskie, zrуwnowaїone brzmienie, Blues / Jazz.
Red Fang - cipіe, klasyczne brzmienie, Blues / Country / Jazz.
Red White and Blues - klasyczny amerykaсski Rock.
Screamin Eagle - jasna i wyrazista barwa, krzykliwa gуra, іadnie podkre¶lony bas. Amerykaсski Blues / Rock.
Swamp Thang - bardzo silny, gruby i masywny dјwiкk, wraїliwy na dіugie wybrzmiewanie, duїo doіu. Gіуwnie amerykaсskie brzmienia, Blues / Rock / Jazz.
Texas Heat - ciepіe,tіuste lekko brytyjskie brzmienie, maіo gуry, ciemna barwa. Wraїliwy na dіugie wybrzmiewanie. Amerykaсski Blues / Rock.
The Governor - klasyczny, brytyjski sound. Gіo¶nik uniwerslany. Gіуwnie Rock / Hard.
The Tonker - bardzo gruby, czysty i ciepіy sound, іadnie podkre¶lony ¶rodek i gуra. Angielski Rock, poіudniowy Rock, Coutry. Rekomendowany pod Telecaster'y.
The Wizard - wraїliwy na artykulacjк, z domieszk± "gruzu", dobre wybrzmiewanie, іadnie podker¶lony bas. Klasyczny Rock 60 / 70.
Legend V12 - klasyczny brytyjski, іagodny sound, gіo¶nik uniwersalny. Dobra jako¶ж brzmienia w stosunku do ceny. Blues / Rock.
 
JENSEN SPEAKERS
P12 Blackbird
Electric Lightning
Jet Tornado
C12K
C12N
C12Q
       
C12R
P12N
       
P12 Blackbird - niezwykle ciepіe, gіadkie i tіuste brzmienie, Rock / Hard / Heavy.
C12 Electric Lightning - tіuste brzmienie, іadnie podkre¶lony bas, srodek. Wyraјna, jasna gуra. Gіo¶nik uniwersalny od Blues po Heavy.
Jet Tornado - krystaliczny, jasny sound, bardzo uniwersalny brzmieniowo.
C12K - tіuste i ciкїkie brzmienie. Gіo¶nik gіуwnie przeznaczony do Hard / Heavy.
C12N - gіo¶nik uniwersalny, elastyczny brzmieinowo. Rock 60/70.
C12Q - gіo¶nik uniwersalny, brzmienie Classic / Vintage.
C12R - і±dnie podkre¶lony, gікboki bas, wyrуwnany ¶rodek. Gіadka, ciepіa gуra. Blues / Rock.
P12N - klasyczne, ciepіe brzmienie Vintage. Blues / Rock.
 
WAREHOUSE GUITAR SPEAKERS
Veteran 30
Reaper HP 50W
ET65
Reaper 55Hz
Retro 30
Black & Blue
G12C
G15C
Black Hawk HP
HM75
Invader
Liberator
     
Black Hawk 50W
G12C/S
Green Beret
     

Veteran 30 - | SAMPLE 1 | SAMPLE 2 | SAMPLE 3 |
Reaper HP 50W - | SAMPLE 1 | SAMPLE 2 | SAMPLE 3 |
ET65 - | SAMPLE 1 | SAMPLE 2 |
Reaper 55Hz - | SAMPLE 1 | SAMPLE 2 |
Retro 30 - | SAMPLE 1 | SAMPLE 2 | SAMPLE 3 |
Black & Blue - | SAMPLE 1 | SAMPLE 2 | SAMPLE 3 |
G12C - | SAMPLE 1 | SAMPLE 2 | SAMPLE 3 |
G15C -| SAMPLE 1 | SAMPLE 2 | SAMPLE 3 |
Black Hawk HP - | SAMPLE 1 | SAMPLE 2 | SAMPLE 3 |
HM75 - | SAMPLE 1 | SAMPLE 2 | SAMPLE 3 |
Invader - | SAMPLE 1 | SAMPLE 2 | SAMPLE 3 |
Liberator - | SAMPLE 1 | SAMPLE 2 |
Black Hawk 50W - | SAMPLE 1 | SAMPLE 2 | SAMPLE 3 |
G12C/S - | SAMPLE 1 | SAMPLE 2 | SAMPLE 3 |
Green Beret - | SAMPLE 1 | SAMPLE 2 | SAMPLE 3|

ELECTRO VOICE SPEAKERS
EVM 12L Black Lebel
EVM 12L CLASSIC
TAYDEN SPEAKERS
TAYDEN RETRO 55
TAYDEN TRUE BRIT
EVM 12L Black Lebel - gіo¶nik sygnowany przez Zakka Wylde'a. Potкїna moc (300W), niesamowity bas, іadnie podkre¶lony ¶rodek, wspaniaіa dynamika. Idealnie sprawdza siк przy niskich strojach.
EVM 12L Classic - gіo¶nik uniwersalny, z duїym zapasem mocy.
Tayden Retro 55 - jasny sound, doskonale nadaje siк do Clean. Gіo¶nik produkowany rкcznie w Anglii.
Tayden True Brit - Blues / Rock. Gіo¶nik produkowany rкcznie w Anglii.
 
   
 
statystyka