Zapraszamy do zapoznania siк z ofert± kolumn gitarowych Buzzaro Custom Cabinets w wersji STANDARD. Kolumny w wersji podstawowej s± zaopatrzone w gіo¶niki Celestion Vintage 30. Istnieje jednak moїliwo¶ж zamontowania innych gіo¶nikуw gitarowych firm takich jak Eminence, Jensen, Tayden, Electro Voice oraz WGS (Warehouse Guitar Speakers). W ofercie znajdu± siк rуwnieї kolumny w wersji CUSTOM, wykonywane na indywidualne zamуwienie. W celu omуwienia szczegуіуw zamуwienia prosimy o kontakt.

Buzzaro 412ST-B
- Sklejka brzozowa 18mm
- Wymiary 760 x 785 x 360 mm
- Moc 240W mono, 120W stereo
- Gіo¶niki 4 x 12" Celestion Vintage 30
- Gіo¶niki montowane od ¶rodka
- Impedancja 8 Ohm mono, 16 stereo
- R±czki boczne, metalowe
- Gniazda wej¶ciowe mono/stereo 1/4" jack
- Nуїki gumowe (kуіka demontowane za dopіat±)
- Zamkniкty tyі
- Dostкpna w opcji prosta (front prosty / sko¶ny)
- Maskownica czarna
- Tolex Black Taurus
- Biza biaіa, czarna, srebrna lub zіota
- Waga 43 kg
 
Buzzaro 412ST-AB
- Sklejka brzozowa 18mm
- Wymiary 760 x 785 x 360 mm
- Moc 240W mono, 120W stereo
- Gіo¶niki 4 x 12" Celestion Vintage 30
- Gіo¶niki montowane od ¶rodka
- Impedancja 8 Ohm mono, 16 stereo
- R±czki boczne, metalowe
- Gniazda wej¶ciowe mono/stereo 1/4" jack
- Nуїki gumowe (kуіka demontowane za dopіat±)
- Zamkniкty tyі
- Dostкpna w opcji "іamana"
- Maskownica czarna
- Tolex Black Taurus
- Biza biaіa, czarna, srebrna lub zіota
- Waga 41 kg
 
Buzzaro 212ST-OVB
- Sklejka brzozowa 18mm
- Wymiary 760 x 625 x 320 mm
- Moc 120W mono, 60W stereo
- Gіo¶niki 2 x 12" Celestion Vintage 30
- Gіo¶niki montowane od ¶rodka
- Impedancja 8 Ohm mono, 16 stereo
- R±czki boczne, metalowe
- Gniazda wej¶ciowe mono/stereo 1/4" jack
- Nуїki gumowe (kуіka demontowane za dopіat±)
- Zamkniкty tyі
- Dostкpna w opcji prosta (front prosty / sko¶ny)
- Maskownica czarna
- Tolex Black Taurus
- Biza biaіa, czarna, srebrna lub zіota
- Waga 31 kg
 
Buzzaro 212ST-B
- Sklejka brzozowa 18mm
- Wymiary 760 x 460 x 360 mm
- Moc 120W mono, 60W stereo
- Gіo¶niki 2 x 12" Celestion Vintage 30
- Gіo¶niki montowane od ¶rodka
- Impedancja 8 Ohm mono, 16 stereo
- R±czka paskowa
- Gniazda wej¶ciowe mono/stereo 1/4" jack
- Nуїki gumowe (kуіka demontowane za dopіat±)
- Zamkniкty tyі
- Dostкpna w opcji prosta
- Maskownica czarna
- Tolex Black Taurus
- Biza biaіa, czarna, srebrna lub zіota
- Waga 28 kg
 
Buzzaro 112ST-B
- Sklejka brzozowa 18mm
- Wymiary 520 x 460 x 340 mm
- Moc 60 W mono
- Gіo¶nik 1 x 12" Celestion Vintage 30
- Gіo¶nik montowany od ¶rodka
- Impedancja 8 lub 16Ohm mono
- R±czka paskowa
- Gniazdo wej¶ciowe mono 1/4" jack
- Nуїki gumowe
- Zamkniкty tyі
- Dostкpna w opcji prosta
- Maskownica czarna
- Tolex Black Taurus
- Biza biaіa, czarna, srebrna lub zіota
- Waga 15 kg
   
 
statystyka